June 12, 2020 In an Japanese kindergarten designed by HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro +